KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9/2019


TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ HỒNG THÁI ĐÔNG

Số: 9 /KH-TT HTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hồng Thái Đông, ngày 25 tháng 8 năm 2019

 

 

                                   KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG  THÁNG 9/2019

 

                   - Căn cứ vào sự chỉ đạo của phòng GD&ĐT Đông Triều;

          - Căn cứ sự chỉ đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hồng Thái Đông;

          - Căn cứ tình hình thực tế địa phương;

          - Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người dân;

          - Căn cứ tình hình hoạt động của TT HTCĐ xã Hồng Thái Đông;

          Trung tâm HTCĐ xã Hồng Thái Đông xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 9/2019 cụ thể như sau:

1. Dự kiến các hoạt động

- Cùng phối kết hợp với các khu dân cư, các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn xã Hồng Thái Đông tổ chức các hoạt động kỷ niệm, chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 9 như: 2-9: Quốc khánh (1945)/ Ngày chủ tịch HCM qua đời (1969), 12-9-1930: Xô Viết Nghệ Tĩnh, 20-9-1977: VN trở thành thành viên Liên hiệp quốc, 23-9-1945: Nam Bộ kháng chiến, 27-9-1940: Khởi nghĩa Bắc Sơn

- Tuyên truyền Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực từ 1.1.2018, Chính quyền điện tử.

- Tuyên truyền luật Hôn nhân gia đình sửa đổi có hiệu lực từ 1.1.2015.

            - Tuyên truyền luật đất đai năm 2013.

           - Phối hợp các trường tổ chức hoạt động các cuộc thi.

            - Tuyên truyền luật hôn nhân và gia đình.

            - Giáo dục sức khỏe, giới tính.

            - Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương.

            - Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo.

           - Tuyên truyền phòng chống các dịch bệnh, trong thời tiết đang giao mùa.

           - Tuyên truyền Luật giao thông đường bộ các khu.

            - Tuyên truyền Luật bình đẳng giới.

            - Tiếp tục mở lớp tuyên truyền pháp luật, luật về đất đai.

            - Tuyên truyền Bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình.

            - Tiếp tục duy trì lớp xóa mù cho phạm nhân trại giam Hang Son.

           - Tuyên truyền cách phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ em.

2. Đối tượng tham gia

- Toàn bộ thành viên (Ban giám đốc, các giáo viên) của TT HTCĐ xã.

- Các Trường: Mầm non - Tiểu học - Trung học cơ sở.

- Các ban ngành đoàn thể của 6 thôn trên địa bàn.

- Toàn bộ nhân dân trong xã.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức

Thời gian thực hiện:       Từ 1/9/2019 đến 30/9/2019

          - Địa điểm: Tại nhà văn hóa các thôn và hội trường UBND xã, các trường MN, TH, THCS trên địa bàn.

4. Tổ chức thực hiện

          - Ban giám đốc TT HTCĐ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 9 năm học 2019-2020; báo cáo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hồng Thái Đông  nắm được, tạo điều kiện giúp đỡ để TT HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch.

- Các học viên cần bố trí sắp xếp thời gian để kế hoạch hoạt động của TT HTCĐ đạt kết quả tốt.

          - Lực lượng phối kết hợp: Các ban ngành đoàn thể của 8 thôn trên địa bàn. Toàn bộ nhân dân trong xã Hồng Thái Đông.

- Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 9 năm học 2019-2020. Đề nghị các cấp lãnh đạo quan tâm để TT HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra./.

5. Kinh phí tổ chức

          - TT HTCĐ  xã Hồng Thái Đông.

          - UBND  xã Hồng Thái Đông.

          - Xã hội hóa.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu. 

TT HTCĐ XÃ HỒNG THÁI ĐÔNG

GIÁM ĐỐC

 

 

Hoàng Văn Thiêm


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu