bộ máy tổ chức


 

 

 

Họ và tên

Hoàng Văn Thiêm

Chức vụ

Giám đốc

Năm sinh

1981

Điện thoại

0936936352

TĐCM

Cử nhân kinh tế

Email: tthtcd.hongthaidong.dt@dongtrieu.edu.vn

 

 

Họ và tên

Đỗ Thị Nhật

Chức vụ

Phó Giám đốc

Năm sinh

 1946

Điện thoại

01686247025

TĐCM

Trung cấp

Email: tthtcd.hongthaidong.dt@dongtrieu.edu.vn

 

 

Họ và tên

Nguyễn Ngọc Thanh

Chức vụ

Phó Giám đốc

Năm sinh

1971

Điện thoại

0919776235

TĐCM

Đại học Quản lý giáo dục

Email: tthtcd.hongthaidong.dt@dongtrieu.edu.vn

 

 

Họ và tên

Nguyễn Xuân Hiệp

Chức vụ

Giáo viên biệt phái

Năm sinh

1981

Điện thoại

0982738271

TĐCM

Đại học sư phạm

Email: tthtcd.hongthaidong.dt@dongtrieu.edu.vn