CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ HOẠT ĐỘNG CỦA TTHTCĐ HỒNG THÁI ĐÔNG

Tính đến tháng 1 năm 2013, cơ sở vật chất của TTHTCĐ Hồng Thái Đông gồm có:

 

I. Phòng làm việc:

 1. Phòng giám đốc: Giám đốc trung tâm là Phó Chủ tịch UBND xã nên có phòng riêng.
 2. Phòng phó giám đốc 1: Có 01 giám đốc là Hiệu trưởng trường THCS nên thường xuyên phải có mặt ở nhà trường
 3. Phòng phó giám đốc 2: Có 01 giám đốc là giáo viên nghỉ hưu nên thỉnh thoảng mới đến trung tâm, ngồi chung phòng với giáo viên Biệt phái.
 4. Phòng giáo viên Biệt phái: Có ½ phòng làm việc.
 5. Phòng họp: Khi họp đông người được phép sử dụng phòng họp của Ủy ban xã
 6. Phòng Hội trường: Khi cần được phép sử dụng Hội trường của UBND xã

II. Phòng học:

 1. Lớp học tuyên truyền, lớp học chuyển giao khoa học công nghệ có thể chọn địa điểm mở tại Hội trường UBND xã hoặc Hội trường các thôn, các trường học trên địa bàn xã, tùy theo tính chất công việc và số lượng người tham gia.
 2. Lớp học chuyên môn như tin học mở tại phòng học tin học của trường THCS Hồng Thái Đông.

III. Các trang thiết bị.

 1. Máy tính: Có 01 laptop do Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Đông Triều trang bị cho giáo viên Biệt phái phục vụ hoạt động của trung tâm.
 2. Máy in: Chưa có
 3. Máy ảnh: Có 01 máy ảnh